Referensobjekt

2016:
Mårdaklev gård, Hallands län
Pappspänning av väggar och tapetsering.

St: Nikolai kyrka Hallands län
Konservering av inventarier och kalkmålningar.

Breareds kyrka, Hallands län
Konservering av försilvrat lamm.

2015:
Varberg stadshus, Hallands län
Rekonstruktioner av övermålade väggmålningar i stadshusets aula.

Rävinge kyrka, Hallands län
Konservering och målning av interiören i Rävinge kyrka.

Kompersmåla gård, Småland
Konservering av pappspända väggar.

2014:
Klintahuset; Skåne län
Konservering/restaurering av interiör

St: Nikolai kyrka Hallands län
Konservering och målning av Tengboms orgelfasad.

Kvidinge kyrka, Skåne län
Konservering av tak och väggar.

2013:
Vä kyrka, Skåne län
Konservering av altaruppsats och predikstol från 1600 talet.

Halmstad slott, Hallands län
Konservering av kalkmålningar från 1600 talet i drabantrum.

Asige kyrka, Hallands län
Återuppsättning av altaruppsats från 1600 talet som förvarats på Halmstad museum.

Grimmareds kyrka, Hallands län
Konservering av kyrkans lösa och fasta inventarier.

2012:
Skavböke kapell, Hallands län
Konservering och bättringsmålning av predikstol och kyrkbänkar.

Våxtorps kyrka, Hallands län
Konservering av predikstol tillverkad av J.J Beckman i Göteborg 1752.

Hasslövs kyrka, Hallands län
Konservering av epitafium och kyrkvärdsbänk.

2011:
Skallsjö kyrka, Västra Götalands län
Konservering och ommålning av kyrkans interiör.

Englanders hus i Tingsryd
Konservering av originaltapet från 1800 talet.

Köpinge kyrka, Skåne län
Stöldsäkring av Pietá från 1400 talet.

2010:
Hausknechtska huset i Laholm
Konservering av bemålade väggpaneler från slutet av 1700 talet

Hasslövs kyrka, Hallands län
Konservering av basunängel från 1700 talet

Enslövs kyrka, Hallands län
Konservering av predikstol altaruppsats m.m.

2009:
Skottorps slott Hallands län
Konservering av Empire dekorationer från 1820-talet i matsalen på Skottorps slott.

2008:
Laholms kyrka Hallands län
Konservering och rengörning av 800m² reveterat tak med målningar i kyrkans långhus. Målningarna är utförda av Einar Forseth 1933. Uppdraget innebar även konservering och förgyllning av orgelfasad, predikstol, nummertavlor och krucifix.
Stöldsäkring av lösa föremål i Tönnersjö kyrka, Gällareds kyrka samt Trönninge kyrka

2007:
Ysby kyrka Hallands län
Konserveringsarbete i korvalvet. Arbetet bestod i att fixera lös puts stabilisera korvalvet och rengöra kalkmålningarna. Kalkmålningarna är från medeltiden och framtogs 1908 efter att varit överkalkade sen 1700-talet.

Getinge kyrka Hallands län
Konservering av nyklassicistisk altaruppsats och predikstol

2006:
Rävinge kyrka Hallands län
Konservering av inventarier såsom kalvariegrupp från 1400-talet predikstol, orgelfasad samt altaruppsats.

Kvibille kyrka Hallands län
Konservering av takmålningar i kyrkans långhus utförda av Johan Blomberg 1771, triumfkrucifix från 1200-talet samt altaruppsats.

Slöinge kyrka Hallands län
Rengörning/konservering av takmålningar utförda av Einar Forseth 1951.

2005:
Torups kyrka, Hallands län
Förgyllning och ommålning av predikstol från 1870-talet.

Träslövsläge kyrka, Hallands län
Konservering av takmålningar utförda av Joel Mila 1954. Delar av taket fick rekonstrueras efter kraftiga rötskador runt skorstenen.

2004:
Steninge kyrka, Hallans län
Konservering av altaruppsats från 1600-talet samt en kalvariegrupp från 1700-talet.

Skavböke kapell, Hallands län
Konservering av Halmstadgruppens första offentliga utsmyckning, takmålningana i Skavböke kapell från 1929.

2003:
Kongsbergs kyrka, Norge
Kongsbergs kyrka är byggd under 1760- talet i tegel. Inredningen är helt i trä och har i huvudsak sin dekormålning bevarad. Kyrkan anses vara den mest välbevarade och praktfulla kyrkan från 1700-talet i Norge. Laholms målerikonservering var delaktig vid konserveringen av altarväggen. Ansvariga för arbetet var K–konservator i Göteborg.

Slätthögs kyrka, Kronobergs län
Konservering och framtagning av målningar på altarvägg. Konservering av inventarier såsom orgelfasad, altaruppsats, predikstol, nummertavlor och läktarbarriär.

2002:
Veinge kyrka, Hallands län
Konservering av kalkmålningar, 1200-tal och inventarier 16-1700-tal. Kalkmålningarna finns bevarade i kyrkans kor och valvbågar. Inventarierna består av altaruppsats, predikstol samt begravningsvapen.

Kvibille kyrka, Hallands län
Konservering och rekonstruktionsmåleri i kyrkans kortak. Målningarna är utförda av Erik Sköld på 1950-talet.

2001:
Ränneslövs kyrka, Hallands län
Konservering av altaruppsats från 1760 talet av Johan Ullberg, rengöring av korväggsmålningar målade av Edvard Högardh 1902 samt konservering av en basunängel, 1700-tal.

Årstad kyrka, Hallands län
Konservering av altarmålning på duk målad av Pehr Hörberg 1786.

 
 

Vapenskold St: Nikolai kyrka

 
 

Varbergs stadshus

 
 

Tengboms orgelfasad St: Nikolai kyrka

 
 

Asige altaruppsats

 
 

Predikstol Våxtorps kyrka

 
 

Stöldsäkring av pietá Köpinge ka

 
 

Skottorps slott

 
 

Ysby kyrka kalkmålningar

 
 

Kalvariegrupp Räving kyrka

 
 

Molnformation, Kongsbergs kyrka

 
 

.Detaljbild på altaruppsats från Steninge kyrka

 

 

Laholms Målerikonservering • Adress:Ålstorps g:a skola 312 94 Laholm • tel:0430-630 93 & 070-650 20 86 • e-post:lars.ivar.nilsson@telia.com