Bilder tagna före och efter konservering

Ett urval av bilder före och efter konservering.

I samtliga fall var var färglagret sprött och löst till underlaget samt ytsmutsat.

Färglagret fixerades med bindemedel och nedvärmdes med Liester värmespatel.

Färgytorna rengjordes med bunden fukt.

Substansförluster retuscherades med reversibel färg.

 


Före


Kristus staty före konservering

Madonna staty före konservering

Måleri på puts för konservering


Efter


Kristus staty efter konservering

Madonna staty efter konservering

Måleri på puts efter konservering

 

Laholms Målerikonservering • Adress:Ålstorps g:a.skola 312 94 Laholm • tel:0430-630 93 & 070-650 20 86 • e-post:lars.ivar.nilsson@telia.com