Välkommen till Laholms Målerikonservering
Laholms målerikonservering är ett företag inom konserveringsbranchen som kan erbjuda ett brett urval av tjänster.

Ateljén utför konservering av bemålat trä, måleri på puts, papperstapeter, måleri på duk samt av arkitekturbundet
måleri i såväl profana som sakrala miljöer.

Arbetet utförs med moderna metoder och material
och i ett nära samarbete med antikvarie, länsstyrelse
och andra uppdragsgivare.

Ateljén följer NKF:s och ECCOs yrkesetiska regler.

Länkar
www.encore-edu.org
www.museiforeningen.se

 


Lars-Ivar Nilsson

...Lars-Ivar Nilsson

Laholms Målerikonservering • Adress:Ålstorps g:a skola 312 94 Laholm • tel:0430-630 93 & 070-650 20 86 • e-post:lars.ivar.nilsson@telia.com